Kohútik jarabý – príď k nám do záhrady

v Košiciach a okolí 100km

Skosím trávu, zorám zem aj živý plot ostrihať viem:

Po 4 rokoch prevádzkovania nášho prvého dobročinného projektu Lastovičky Košice sme sa rozhodli rozšíriť služby aj pre záhrady. Pomáhame núdznym, ktorí sú bez práce, integrovať sa do spoločnosti a socializovať sa. Núdznych si vyberáme na odporúčanie neziskových organizácií, alebo občianskych združení ktoré pomáhajú chudobným. Zakladateľ projektu pracoval v záhradách v zahraničí. Spolupracovníkov si vyberáme a trénujeme na precíznu efektívnu prácu. Služba Kohútik jarabý – kosenie trávnika vám uľahčí pravidelné povinnosti v záhrade.

Muž počas kosenia trávnika na záhradnom traktore

Pomôžeme v záhrade:

So založením a starostlivosťou o trávnik. Založenie trávnika, či už si vyberiete anglický (okrasný hustý zelený trávnik), ihriskový, trávnik do tieňa, lúčnu zmes, alebo kobercový trávnik. Zabezpečíme dopravu špeciálnej zeminy, osiva. Odstránenime z pôdy burinu, kamene, korene pred samotným sadením a založením trávnika. Prekypríme pôdu, vyrovnáme plochu pre trávnik. Tiež výsev trávneho osiva, valcovanie, ohraničnie. Okrem toho Kohútik jarabý – kosenie trávnika vám pomože s ďalšími činnosťami ktoré trávnik vžaduje ako napríklad pravidelné polievanie, kosenie okolo stromov a iné. Poskytujeme v Košiciach a širokom okolí susediacich miest.

Záber na upravenú záhradu s niekoľkými stromami, vzadu slabo viditeľný záhradný traktor

Viac informácií o založení trávnika v 6 krokoch si môžete prečítať aj tu v OBI magazíne:

Postup spolupráce:

  1. Emailom môžete napísať čo plánujete alebo potrebujete urobiť v záhrade. Napríklad: pokosiť trávnik, precízne vyplieť – upraviť okrasný záhon, porýľovať zeleninový záhon, či pozbierať ovocie alebo zeleninu, ostrihať živý plot.
  2. Prídeme na bezplatnú krátku obhliadku a vyberiete si termín, rozpočítame koľko času budeme na prácu potrebovať. Koľko pracovníkov budeme ideálne potrebovať.
  3. Zašleme vám cenovú ponuku a odhad času potrebného na realizáciu.
NAPÍŠTE NÁM A ZISTITE VIAC:

kohutikjarabykosice@gmail.com